Biophilic design voor mensen, architectuur en stedenbouw

Biophilic design voor mensen, architectuur en stedenbouw

Onze diensten richten zich op de snijvlakken van stedenbouw, architectuur en natuur.

Architect duurzame woning

Architectuur

LAM architects ontwerpt jouw ideale leefwereld: duurzaam en verbonden met de natuur in het belang van jouw welzijn.

Biophilic design voor mensen, architectuur en stedenbouw

Biophilic design

Wonen, werken en leren in verbinding met de natuur. Welk welk doel dient het?

Landschap architect

Landschappelijke inpassing

Elk gebouw heeft een context. Inpassen is een belangrijk uitgangspunt voor een toekomstbestendig en krachtig plan.

Biobased architectuur

Biobased bouwen

Biobased architectuur is bouwen zonder fossiele grondstoffen en schadelijke materialen.

Duurzame architectuur

Circulair duurzaam

Circulaire architectuur is duurzaam. Is duurzame architectuur circulair?

Duurzame architectuur

Natuurinclusief ontwerpen

Natuurinclusieve architectuur voor jouw welzijn en een positieve bijdrage aan de natuur en biodiversiteit

Top